Ο χώρος δεν θα ενωθεί ποτέ. Διότι οι ίδιοι άνθρωποι που αποτελούν τον χώρο δεν θέλουν να ενωθεί. Γιατί αν ενωθεί, μπορεί να καταφέρει και κάτι… και αυτό, βαθιά μέσα στις δειλές ψυχές τους δεν το θέλουν.
Απουσιάζει η Ηθική του παλικαριού, και βασιλεύει ο φαναριωτισμός.