…ναύαρχος Ὑποστολάκης: “Διαφυλάσσουμε ἀποφασιστικὰ τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα”!!! – ὅμως ἡ πικρὰ ἀλήθεια εἶναι ΤΕΛΕΙΩΣ διαφορετική…

Τουρκικὴ φρεγάτα μεταξὺ Κέας καὶ Σουνίου

Ὑποστολάκης καλλιεργεῖ παραισθήσεις: “Διαφυλάσσουμε ἀποφασιστικά τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα (βλ.π.χ.https://www.in.gr/2019/05/15/politics/minyma-apostolaki-se-tourkia-diafylassoume-apofasistika-ta-kyriarxika-mas-dikaiomata/?fbclid=IwAR2mDfYxx2xF3g1Nwu5V5qj2Q2Y7xaHfpeogqYVdVbhRf6pAuudbhPhNJ7M) – ἐνῷ ταὐτοχρόνως σχεδιάζουν νὰ μοιράσουν τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα καὶ τὸν ἐθνικό μας πλοῦτο μὲ τοὺς Τούρκους:
Διότι, ἐν ὅσῳ βλέπουμε τὰ τουρκικὰ ἀεροπλάνα νὰ κάνουν φιγοῦρες ᾿πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας καὶ τὶς φρεγάτες τοῦ … Κιουταχῆ νὰ κάνουν κρουαζιέρα μόλις ἔξω ἀπὸ τὰ λιμάνια μας, διαβάζουμε:

Πρόταση-σὸκ ἀπὸ Τσίπρα πρὸς Ἐρντογάν: «Μισά-μισά ΑΟΖ, Αἰγαῖο ΚΑΙ κοιτάσματα μὲ ἀντάλλαγμα τὴν Ὁμοσπονδία σὲ Κύπρο»!

Τοῦτο προκύπτει ἐκ δημοσιεύματος τῆς ἐφημερίδος “Ἑστία” (πρβλ. https://vimapress.gr/protasi-sok-apo-tsipra-se-erntogan-misa-misa-aoz-egeo-kitasmata-me-antallagma-tin-omospondia-se-kypro/)!

Βεβαίως ἐκ τῶν πραγμάτων οἱ Τοῦρκοι πιὰ αἰσθάνονται πὼς ἔχουν τὸν “ἀέρα” νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ἀφοῦ ὁ “ἀντίπαλος” εὑρίσκεται σὲ βαθὺ κῶμα! Ἔτσι διαβάζουμε π.χ. σήμερα: “Ἡ Ἄγκυρα κλιμακώνει τὴν κρίση μὲ δεύτερο γεωτρύπανο στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ“… https://vimapress.gr/i-agkyra-klimakoni-tin-krisi-me-deftero-geotrypano-stin-kypriaki-aoz/

ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ…

Δυστυχῶς πολλοὶ “Ἕλληνες” θὰ ψηφίσουν καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ αὐτοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς προδότες, ἀπατεῶνες καὶ ἰδιοτελεῖς φαύλους τσαρλατάνους, ἱκανοποιούμενοι πὼς ἔτσι συμβάλλουν στὴν στήριξιν τῆς καταρρεούσης Πατρίδος μας!

Ἡ ὁλικὴ καταρράκωσις παντὸς ἴχνους ἐθνικῆς αὐτογνωσίας καί, ἂν ὄχι Τιμῆς καὶ ὑπερηφανείας, τοὐλάχιστον ἀξιοπρεπείας, εἶναι πλέον τόσον δεδομένη, ὥστε πιὰ κανεὶς ὑπήκοος δὲν ἐκπλήσσεται – ἀλλὰ καὶ κανεὶς ἔστω κἂν στημένος καθεστωτικὸς κυνοβουλευτικὸς ἐθνοψηφολόγος δὲν ἀντιδρᾷ ἔστω “διὰ τὴν τιμὴν τῶν ὅπλων” εἰς ὅλα τὰ ἀπιθάνως ἐπαίσχυντα ποὺ συμβαίνουν: Οἱ τελευταῖοι ἐγγενῶς ἀδυνατοῦντες νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν σάπια περιοικογενειακὴν καμαρίλαν καὶ τὴν περιρρέουσα παραισθησιογόνον της ἄτιμον ὑποτακτικότητα εἴτε λοβοτομημένων ἀνδρεικέλων καὶ ἰδιοτελῶν καιροσκόπων εἴτε φύσει ἠλιθίων, καθιστάμενοι οὕτω ἐγγενῶς ἀνίκανοι ν᾿ ἀντιδράσουν πραγματικῶς, ἔστω καὶ στὸ ἐπίπεδο τῶν θεατρικῶν ἐπιφανειακοτήτων τοῦ πολιτικοῦ θεάτρου, ποὺ ὅμως ὑπὸ μιᾶς σοβαρᾶς πολιτικῆς Κινήσεως θὰ ἠδύνατο ν᾿ ἀποτελῇ ἐφαλτήριον καὶ ἔρεισμα μιᾶς σοβαρᾶς ὑποδομῆς… Τοιουτοτρόπως διεσπάθισαν καὶ διασπαθίζουν τὴν χρυσῆν εὐκαιρίαν ποὺ ἡ τραγικὴ ἐθνικὴ συγκυρία πολλαπλῶς παρέχει, ἀντ᾿ αὐτοῦ προτιμῶντες νὰ βαυκαλίζωνται κομψευόμενοι καὶ αὐτοθωπευόμενοι ἐπὶ τῶν χρυσῶν βάθρων τοῦ ἀτομικοῦ βολέματος, ἠλιθίως προβάλλοντες τὴν συγκυριακὴν ἐκλογικὴν ἐπίνευσιν ἐν μέσῳ συστημικῆς καταρρεύσεως ὡς προσωπικόν των ἐπίτευγμα, οἱ κρεττῖνοι, μὴ διδασκόμενοι κἂν ἐκ τοῦ ἑκατοντάκις ἐπαληθευμένου δεδομένου ὅτι ἡ προσωπική των δημοφιλία εἶναι μακρὰν ἡ χειρίστη ὅλων τῶν “κυνοβουλευτικῶν συμπαικτῶν” των… Προφανῶς ἐν ὄψει τῆς εὐμενοῦς πρὸς οἵαν ἐθνικιστικὴν κατεύθυνσιν συγκυρίας ἀποτελεῖ παρὰ τὰ φαινόμενα καὶ τὰς “ἠθικοπλαστικὰς” κραυγὰς ἠλιθίων συνοδοιπόρων μέγα εὐτύχημα διὰ τὸ Σύστημα ἡ παρουσία ἑνὸς τοιούτου ἀδιεξόδου συμπιλήματος ὅπως ἡ “Χρυσῆ Αὐγή”, ποὺ καταφέρνει νὰ κρατᾷ τὸ ἐνδεχόμενον καὶ ἐν δυνάμει πολιτικὸν ῥεῦμα εἰς ἕνα ἐλάχιστον ἀσφαλείας, ἀσφαλείας πάντως ἐπαρκῶς ἐξασφαλιζούσης τὴν … χρυσῆν ἐπιταγὴν καὶ τὰ χρυσᾶ κουτάλια τῆς οἰκογενείας καὶ τῶν κυναρίων της ποὺ προσέρχονται διὰ τὰ ἐκ τῆς χρυσῆς τραπέζης πίπτοντα ψιχία… Ψιχία καὶ ψηφία … – ἡ χρυσῆ νοθεία!

 Ἀντ᾿ αὐτοῦ οἱ θλιβεροὶ κατὰ περίστασιν ὑπὸ ΟΛΩΝ τῶν ἄλλων πλὴν τοῦ καθ᾿ ὑποδομὴν ἀνυπάρκτου ἐλεεινοῦ ἑαυτοῦ τους ἰδεολογικοπολιτικῶς ἀνακαθοριζόμενοι καιροσκόποι τῆς “ἐθνικιστικῆς” “Χρυσῆς Αὐγῆς” ἔχουν καταφέρει νὰ διαλύσουν κάθε προϋπάρξασαν ὑποδομήν, τρέποντες εἰς πικρὰν καὶ πλήρη ἀπογοητεύσεως φυγὴν τὴν νεολαίαν καὶ δὴ κάθε ἄτομον ἀξίας ἀνὰ τὴν χώραν, συνωστίζοντες ἀντ᾿ ἐκείνων περιστασιακὰ φυράματα καιροσκοπικῶν γυρολόγων ἄνευ ἴχνους ἰδεαλισμοῦ καὶ ἰδεολογίας, ποὺ προφανῶς καὶ βολεύουν πολὺ περισσότερον τὸ σηπογόνον κέντρον ὡς ἀνερμάτιστοι κλακαδόροι… Οὕτω ἡ “ἐναλλακτικὴ” ἐκδοχὴ πολλῶν πατριωτῶν εἶναι ὄχι ἁπλῶς “μία ἀπὸ τὰ ἴδια” ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν παλαιοκομματικὴν σαβούραν ἀλλὰ μᾶλλον τὸ χείριστον καὶ πλέον ΚΗΒΔΙΛΟΝ προϊόν της.

 Ὅπου ἐν μέσῳ μιᾶς φυγοκέντρου ἀπογοητεύσεως καὶ ἀηδίας μεταξὺ τῶν “ὀπαδῶν” της μόνη συνεκτικὴ δύναμις πλέον παραμένει, πέραν τοῦ διαδεδομένου καὶ συναφοῦς πρὸς τὴν δημοκρατικὴν ἀπάτην φαινομενικοῦ ἀδιεξόδου τῶν ἀνεπανορθώτως παγιδευμένων στὴν συστημικὴ δημοκρατικὴ λογικὴ τῶν ποσοστῶν, ἡ ἰδιοτελὴς προσδοκία προσωπικῶν ὠφελημάτων, μάλιστα δὲ καὶ κάποιων ψιχίων ἴσως ἐκ τῶν πλέον τῶν 16 ἑκατομμυρίων € ποὺ θὰ εἰσρεύσουν στὸ “μαγαζὶ” ἂν κάποιαν στιγμὴν ἡ ἔκβασις τῆς γνωστῆς δίκης δὲν δικαιώσῃ τὴν παρακράτησιν παλαιῶν κομματικῶν ἐπιδοτήσεων…

Κάποιοι ἀδαεῖς καὶ πιθανὸν ἐπίσης καὶ (ὑπερβολικῶς…) καλόπιστοι θὰ σκεφθοῦν πὼς ἴσως ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς “ΧΑ” ὡς “μαγαζιοῦ” εἶναι ἄστοχος ἢ ὑπερβολικός:

Λοιπὸν ΝΑΙ, πράγματι εἶναι ὑπερβολικός, ὅμως ἐκ τῆς ἀντιθέτου πλευρᾶς ἐν σχέσει πρὸς τυχὸν ἀδαῆ ἔνστασιν!

Διότι κάθε ἐπιχείρησις ἢ μαγαζὶ ἔχει ἂν μή τι ἄλλο σαφεῖς διαύλους ἀποφάσεων καὶ οἰκονομικὸν ἔλεγχον.

ΤΙΠΟΤΕ ἐξ αὐτῶν δὲν πληροῦται ὑπὸ τοῦ ὡς ἄνω σκοτεινοῦ Κοζανοστρικοῦ συμπιλήματος μηδὲ κατ᾿ ἐλάχιστον, μηδὲ κἂν τόσον, ὅσον τοὐλάχιστον εἰς τὰ ἐξ ὁρισμοῦ διεφθαρμένα δημοκρατικὰ κόμματα.

ΤΕΛΟΣ θέλω καὶ νὰ τοὺς παράσχω βοήθειαν ἔναντι τῶν κατηγοριῶν ποὺ ἀντιμετωπίζουν:

Πράγματι, εἶναι ἐπιεικῶς ἀστεία ἡ κατηγορία πὼς ἀποτελοῦν τρομοκρατικὴν ὁμάδα μὲ παραστρατιωτικοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὰ λοιπὰ φαιδρά…

Ἕνα τυχάρπαστο τσοῦρμο ἀσυντονίστων, ἀνεκπαιδεύτων καὶ ἀνεπιδέκτων ἀναβαθμίσεως συγκεχυμένων ἀνθυπομετριοτήτων εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μὲ κάποιες ἐλάχιστες σκόρπιες ἐξαιρέσεις, ἀτομικῶς καὶ κυρίως συλλογικῶς ἀνικάνων γιὰ ὁ,τιδήποτε ὑπερβαίνει τὶς μυωπικὲς μικροσυντεταγμένες τῆς παρα-οἰκογενειακῆς Κόζα Νόστρα… 

Συνεπῶς οἱ σχετικὲς κατηγορίες εἶναι πράγματι ἐντελῶς γελοῖες!

Ἐν σχέσει λοιπὸν πρὸς τὶς ἐκλογές, τὸ ΑΡΜΑ δὲν στηρίζει κανένα σχηματισμόν, ὅμως ΝΑΙ κάποιες συγκεκριμένες προσωπικότητες ὑποψηφίων ἐγνωσμένου ἤθους, νοημοσύνης, συγκροτήσεως καὶ ἀκεραιότητος.

                                                            ΣτΓκ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

one × three =