Οἱ “Ἐθνολογικὲς Μελέτες” καὶ οἱ ἐπικείμενες εὐρωεκλογές…

Ἀπὸ διμήνου σχεδὸν ξεκινήσαμε ὡς γνωστὸν τὴν δημοσίευσιν νέας σειρᾶς ὑπὸ τίτλον “Ἐθνολογικὲς Μελέτες“, κύριος συντελεστὴς τῆς ὁποίας εἶναι ὁ πολυγραφώτατος ἐθνικιστὴς διανοούμενος καὶ παλαιὸς ἀγωνιστὴς Δημήτριος Ε. Εὐαγγελίδης (ΔΕΕ).

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς σειρᾶς εἴχαμε στὸ εἰσαγωγικό μας σημείωμα γράψει μεταξὺ ἄλλων:

           Ἡ συνεργασία τοῦ παλαιμάχου αὐτοῦ ἐξόχως ἀνιδιοτελοῦς καὶ φιλοτίμου ἀγωνιστοῦ τῆς Ἰδέας, ἐμβριθοῦς μελετητοῦ καὶ ἐπιστήμονος καὶ ὀξυδερκοῦς ἰδεολόγου, γνωστοῦ καὶ ἐκ τῆς συγγραφῆς πλειάδος ἐξαιρετικῶς ὑψηλῆς ποιότητος καὶ ἐγκυρότητος πραγματειῶν καὶ βιβλίων, μᾶς περιποιεῖ μεγίστην χαρὰν καὶ τιμήν. 

          Εἶναι μάλιστα καὶ σημεῖον τῶν καιρῶν τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐν ὅσῳ κατὰ τὴν ὀχλοκρατικὴν ἐποχήν μας τῆς πλήρους Ἀντιστροφῆς τῶν πάντων εὐρέως γνωστοὶ ὡς “ἐκπρόσωποι” τοῦ ἀπροσδιορίστου “ἐθνικοῦ χώρου” μᾶλλον γίνονται οἱ διάφοροι καὶ ποικίλοι κωμικοτραγικοὶ εὐτελισταὶ καὶ γυφτο-παντοπῶλαι τῆς ἑλλαδεμπορίας ἢ καὶ τοῦ σκληροῦ, δῆθεν, σχετικοῦ ἰδεολογικοῦ πυρῆνος ἀπατηλοὶ καταχρασταί, ποὺ ἐν τέλει ἁπλῶς διαστρέφουν καὶ διασύρουν ἐνώπιον τοῦ ἀδαοῦς πλήθους ὅ,τι εἶναι πράγματι ἀληθὲς καὶ εὐγενές, ὑπάρχουν ἐν τούτοις κάποιες μοναχικὲς κορυφὲς καὶ μονάδες, ποὺ ἀποτελοῦν οὐσιώδη σημεῖα ἀναφορᾶς καὶ προσανατολισμοῦ διὰ τοὺς ἐντίμους καὶ νοήμονας ἀναζητητάς… 
        Ἔχοντες ἀνέκαθεν τὸν πρὸς τὴν ἀριστείαν προσανατολισμὸν ὡς ἀσυμβίβαστη κι ἀνόθευτη ἀρχή μας, ὑποδεχὀμαστε μὲ ὅλως ἰδιαιτέραν χαρὰν τὸν ἐξαίρετον εὐπατρίδην συναγωνιστὴν καὶ φίλον Δημ. Ε. Εὐαγγελίδην.
       Ἐπειδὴ κυρίως οἱ νεώτεροι συχνὰ ἀγνοοῦν τὸ κορυφαίας ποιότητος καὶ ἐγκυρότητος συγγραφικὸ ἔργο τοῦ ΔΕΕ, ἐν ᾧ δυστυχῶς κατακλύζονται ὑπὸ ποικίλων εὐτελῶν προχειρολογημάτων ἐπιτηδείων ἡμιμαθῶν ἢ καὶ τελείως ἀμαθῶν, ἀλλ᾿ ὅμως ἱκανῶν (τηλε-)πωλητῶν, κρίνουμε πὼς ἐπιβάλλεται μία τοὐλάχιστον συνοπτικὴ ἀπαρίθμησις τῶν βιβλίων του, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ λίαν προσφάτου ἐμβριθοῦς του πονήματος ὑπὸ τίτλον “Ἀπὸ τὸν Σλαβομακεδονισμὸ στὸν Σκοπιανὸ Μακεδονισμό – Ἡ γενεαλογία μιᾶς ἐθνικῆς λαθροχειρίας”, εἰς τὸ ὁποῖον συντελεστὴς ὑπῆρξεν καὶ ὁ Νικ. Βασιλειάδης, Καθηγητής Νεώτερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας στὸ Παν/μιο Θεσ/νίκης (ΠΑ.ΜΑΚ).
       Ὁ τελευταῖος οὗτος τυγχάνει καὶ πρόεδρος τῆς Δ.Ε. τοῦ ἐκλογικοῦ σχηματισμοῦ “Ἐλεύθερη Πατρίδα”, ἡ ὁποία κατέρχεται μάλιστα στὶς ἐπικείμενες εὐρωεκλογὲς καὶ εἰς τῆς ὁποίας τὸ ψηφοδέλτιον συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ κ. Δημ. Ε. Εὐαγγελίδης (πρβλ. σχετικὸν τοπικὸν ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ).
         Δεδομένου ὅτι πλέον καὶ στὶς εὐρωεκλογὲς τίθεται ὑπὸ τῶν ψηφοφόρων σταυρὸς προτιμήσεως, γιὰ πρώτην φορὰν αἰσθανόμεθα ὅτι ὑπάρχει πράγματι λόγος νὰ ψηφίσουμε μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ ἀνεπιφυλάκτως.
         Εὐχόμεθα ὁλοψύχως στὸν ΔΕΕ καλὴν ἐπιτυχίαν, πρώτιστα δὲ πρὸς χἀριν τῆς Πατρίδος καὶ δὴ εἰς ἕνα τοπίον πλήρους ἀδιεξόδου πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις!

1 thought on “Οἱ “Ἐθνολογικὲς Μελέτες” καὶ οἱ ἐπικείμενες εὐρωεκλογές…

  1. Το αρμα δεν ελεγε οτι δεν πιστευει στις εκλογες και κλπ κλπ κλπ κλπ; νεοι συνεργατες νεα σχεδια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

10 − 4 =