ΠΡΟΔΟΣΙΑ 1974 ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ – Ἡ Προδοσία γεννοβολάει Προδοσίαν!

Ἐπὶ τῇ χθεσινῇ ἐπετείῳ τῆς ἀπροκαλύπτως προδοτικῆς ὁμιλίας τοῦ Μακαρίου εἰς τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ (19η Ἰουλίου 1974, πρβλ. http://www.armahellas.com/?p=22670) ὡς καὶ τῆς σημερινῆς τῆς ἀμέσως ἐπακολουθησάσης τουρκικῆς εἰσβολῆς (20ή Ἰουλίου 1974) καὶ τῆς συναφοῦς ἐπιδρομῆς τῆς καταστροφικῆς Μεταπολιτεύσεως διὰ τῆς ἐπανόδου τοῦ ἐθνολετῆρος Κ. Καραμανλῆ τὴν 24ην Ἰουλίου 1974, παραπέμπομεν εἰς τὸ προηγούμενον σχετικόν μας συνοπτικὸν δημοσίευμα  http://www. armahellas.com/?p=22700

– ΠΡΟΣΕΤΙ δὲ εἰς τὰ ἐκεῖ παρατιθέμενα στοιχεῖα προσθέσατε καὶ τὶς συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις τοῦ (δολοφονηθέντος;) ἐντίμου εἰσαγγελέως Δημητρίου Τσεβᾶ, ποὺ παρετέθησαν ἐδῶ http://dermatas.blogspot. com/2017/10/blog-post_4.html  τὸν  Ὀκτώβριον τοῦ 2017.
    ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ παραθέτομεν καὶ τὸ κάτωθι ἀποκαλυπτικώτατον ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ἀπὸ 1992 σειρᾶς 

συνεντεύξεων τοῦ Ἐτζμέλ Μπαρουτσού, Ἁρμοδίου Κυπριακῶν Ὑποθέσεων παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας τὸ 1974, δημοσιευθείσης εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΜΙΛΙΕΤ» τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν εἴδει ἱστορικῶν ἀναμνήσεων ὑπὸ τίτλον «ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ»:

«Όταν φθάσαμε στο αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου, επεκοινώνησα τηλεφωνικώς με την αντιπροσωπία μας στα Ηνωμένα Έθνη και ζήτησα να έλθουν σε επαφή με τον Μακάριο. Ο Μακάριος είχε ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επιδίωξή μας ήταν να πείσουμε το Μακάριο να μην καταφερθή εναντίον της Τουρκίας κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

»Πράγματι, ο Οσμάν Ολτσάϊ έδωσε οδηγίες στην αντιπροσωπεία και ήλθε σε επαφή με το Μακάριο. Χάρηκε πάρα πολύ από την πρωτοβουλία του Ολτσάϊ και παρακάλεσε την τουρκική αντιπροσωπεία να διαβιβάση στην τουρκική κυβέρνηση τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και υποχρέωσής του. Όλα αυτά τα διεβίβασε ο Οσμάν Ολτσάϊ. Ο Μακάριος είχε πέσει στη θάλασσα και αναζητούσε σανίδα σωτηρίας. Έβλεπε την Τουρκία σαν δύναμη σωτηρίας. Έπρεπε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία του, πράγμα που έγινε.

»Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν θετική ως προς την εγκυρότητα της Συνθήκης Εγγυήσεως. Μέχρι τότε ο Μακάριος απέρριπτε τη Συνθήκη Εγγυήσεως [Σημείωσις: τῶν ὀλεθρίων δηλαδὴ προδοτικῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης-Λονδίνου, ποὺ ἀδοκήτως εἶχεν ὑπογράψει τὸ 1959 ὄχι μόνον ὁ Μακάριος ἀλλὰ καὶ ὁ Κ. Καραμανλῆς – δῶρον ἀπρόσμενον γιὰ τοὺς Τούρκους, ποὺ ἦσαν τελείως ἐκτὸς παιγνίου…], υποστηρίζοντας ότι οι πρόνοιές της είναι αντίθετες προς τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Με την στάση του ανεγνώριζε την ισχύ μιας Συνθήκης, την οποία μέχρι πριν από λίγο απέρριπτε.»
    Τὰ σχόλια περιττεύουν!
     ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ περιττὰ εἶναι τὰ σχόλια καὶ ἐπὶ τοῦ συγκλονιστικῶς ἀποκαλυπτικοῦ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ τοῦ ἀντιστρατήγου Ἰωάννου Κουτσογιάννη, πρώην μέλους τῆς «Ἐξεταστικῆς τῶν πραγμάτων Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν Φάκελο τῆς Κύπρου», ποὺ ἐπὶ τέλους καὶ κατόπιν ἀναβολῶν 13 ἐτῶν ὥρισεν ἡ Βουλή τὸ 1987 – γιὰ νὰ καταχωνιάσῃ ἀμέσως μετὰ εἰς τὰ ἀζήτητα τὰ “ἐμπρηστικὰ τοῦ καθεστῶτος” εὑρήματά της – φυσικά…
Ὑστερόγραφον: Ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα ἀποκαλύπτονται ἐπίσης ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

19 − twelve =