Ευρωπαϊκός και Ελληνικός Πολιτισμός

Ο Ευρωπαϊκός και Ελληνικός Πολιτισμός, είναι έννοιες αλληλένδετες αλλά ταυτόχρονα μοναδικές. Δημιουργημένοι από την ίδια φυλή, η οποία μοιράζεται την μοναδική καθαρότητα της ίδιας σχεδόν ψυχής. Αποφεύγοντας το λάθος του διαχωρισμού τους, το ιστολόγιο μας θα τους παρουσιάζει σε μια εννοιέα στήλη.