Πολυμέσα

Τα πολυμέσα είναι το κυριότερο μέσο επικοινωνίας με τον λαό, λίγο-πολύ από τότε που εφευρέθηκαν. Νέο υλικό κάθε Σάββατο!

Κοινοποιήστε ελεύθερα!

Εικονομάθηση


Ο όρος “εικονομάθηση” ή βαρβαριστί Multimedia Learning έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο όρος πολυµέσα, τυπικά απαιτεί την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών µέσων παρουσίασης πληροφοριών: λεκτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά ή ακουστικά , εικονικές πληροφορίες που παρουσιάζονται είτε µε στατικό είτε µε δυναµικό τρόπο (κινούμενες εικόνες, φωτογραφίες, σχήµατα) και ηχητικές πληροφορίες.
Σύμφωνα με έρευνες, η συνδυασμένη οπτική και ακουστική παρουσίαση κάποιου θέματος παραμένει σε ποσοστό 50% στην ανθρώπινη μνήμη σε αντίθεση με τα ακούσματα που κατακρατούνται σε ποσοστό 20% και τα αναγνώσματα σε ποσοστό 10% περίπου”. Θετικά εκμεταλλευόμενοι αυτό το γεγονός σε αυτή την στήλη, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες με τον λιγότερο δυνατό κόπο για τον αναγνώστη.

Αφίσες/Αυτοκόλλητα


Οτιδήποτε υπάρχει και φιλοξενείτε στο ιστολόγιο μας (e-read.gr) είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟ για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρήση από Εθνικιστικούς πυρήνες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με την φόρμα επικοινωνίας του ιστολογίου είτε απευθείας στο email: [email protected]